مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی
41 بازدید
محل نشر: تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران » بهار و تابستان 1382 - شماره 62
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی